Quy chế hoạt động Chính sách bảo mật Quy trình giải quyết tranh chấp

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn Giao Dịch sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

2. Thời gian lưu trữ thông tin

3. Xóa dữ liệu cá nhân của Khách hàng

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

5. Phương thức và công cụ để khách hàng, người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. Bảo mật thông tin khách hàng

Đang xử lý.......