GIFTPOP GIFT VOUCHER

Hệ thống đang bảo trì, vui lòng quay lại sau, xin lỗi vì sư bất tiện này.

Số dư

Bạn có chắc chắn muốn đổi?

TẶNG 01 VÉ XEM PHIM CGV 2D CHO ĐH TỪ 1,000,000đ

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG POPCASH

- Thời gian đổi Pop cash và mua hàng thanh toán bằng Pop cash:
- Từ 08:00:00 ~ 23:59:58 tất cả các ngày trong tuần.
- Bạn chỉ đổi được tối đa 10,000,000 POPCASH mỗi ngày.
- Popcash được sử dụng như tiền mặt để thanh toán khi mua hàng trên Giftpop.
- Popcash không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển đổi cho người khác.
- Không tích điểm Poppoint khi thanh toán bằng Popcash.
- Khi đơn hàng được hủy, Popcash đã sử dụng sẽ tự động được hoàn lại vào tài khoản Giftpop.

Giftpop

Phiếu quà tặng Giftpop 50K chỉ áp dụng tại website Giftpop.vn
50,000đ

Giftpop

Phiếu quà tặng Giftpop 100K chỉ áp dụng tại website Giftpop.vn
100,000đ

Giftpop

Phiếu quà tặng Giftpop 200K chỉ áp dụng tại website Giftpop.vn
200,000đ

Giftpop

Phiếu quà tặng Giftpop 500K chỉ áp dụng tại website Giftpop.vn
500,000đ

Giftpop

Phiếu quà tặng Giftpop 1000K chỉ áp dụng tại website Giftpop.vn
1,000,000đ
Đang xử lý.......