Quy chế hoạt động Chính sách bảo mật Quy trình giải quyết tranh chấp

Điều khoản sử dụng

QUYẾT ĐỊNH

(Vv Ban hành Quy chế hoạt động Sàn Giao Dịch Thương mại Điện tử)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TNHH M12 PLUS

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Ban hành Quy chế hoạt động Sàn Giao Dịch Thương mại Điện tử và niêm yết Quy chế hoạt động Sàn Giao Dịch Thương mại Điện tử công khai trên trang chủ của website: www.giftpop.vn

Điều 2:

Giao cho người đại diện pháp luật Công ty và các thành viên Ban Giám đốc tổ chức nhân sự quản lý hoạt động của Sàn Giao Dịch và triển khai thi hành Quyết Định này.

Điều 3:

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TIẾN PHÚC

CÔNG TY TNHH M12 PLUS

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Website: www.giftpop.vn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-M12PLUS ngày 31 tháng 01 năm 2018)

I. Nguyên tắc chung

1.1. Mục đích:

1.2. Nguyên tắc hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử www.giftpop.vn

II. Quy định chung

2.1. Định nghĩa chung

2.2. Quy định chung

III. Quy trình giao dịch

Ban quản lý Sàn Giao Dịch sẽ giới thiệu đến Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại của các thương nhân khác có nhu cầu khuyến mại cho các sản phẩm hàng hóa do thương nhân đó đang trực tiếp kinh doanh và đưa ra mức giá, các phương thức thanh toán. Khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn mua để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ được khuyến mại của các thương nhân thực hiện, nếu xét thấy phù hợp với nhu cầu cá nhân.

3.1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ

Khi có nhu cầu mua hàng, sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch, Khách hàng sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1:

Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ trên Sàn Giao Dịch mà Khách hàng đang quan tâm, sau đó, Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm, dịch vụ thích hợp do từng Thương nhân/Nhà bán hàng cung cấp.

Bước 2:

Dựa trên thông tin tham khảo, Khách hàng đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách nhấn vào nút “Gởi quà” hoặc “Mua quà”. Nếu Khách hàng chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng đăng nhập vào tài khoản giao dịch tại Sàn Giao Dịch và lựa chọn phương thức thanh toán và thực hiện thanh toán trực tuyến

Bước 3:

Khách hàng chọn số lượng hàng cần mua

Bước 4:

Khách hàng nhập lời nhắn và số điện thoại của người nhận vào món quà tặng để gửi đến người nhận

Bước 5:

Khách hàng chọn hình thức thanh toán mong muốn, bao gồm thanh toán bằng thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế (Visa, Master Card...) thông qua cổng thanh toán trực tuyến, sau đó thực hiện thanh toán trực tuyến

Bước 6:

Khách hàng chọn hình thức gửi Thẻ quà tặng điện tử mà người nhận quà tặng sẽ nhận, bao gồm email, sms, ứng dụng OTT hoặc mạng xã hội.

Bước 7:

Người nhận Thẻ quà tặng điện tử sẽ sử dụng Thẻ quà tặng điện tử tại các Địa điểm sử dụng Thẻ quà tặng điện tử được ghi nhận trên Thẻ hoặc niêm yết trên Sàn Giao Dịch để nhận sản phẩm, sử dụng dịch vụ theo các điều kiện sử dụng và hạn sử dụng cụ thể trên Thẻ quà tặng điện tử.

3.2. Quy trình dành cho các Thương nhân/Nhà Bán hàng

Bước 1:

Thương nhân/Nhà Bán hàng sẽ giao kết hợp đồng với Công ty TNHH M12 PLUS liên quan đến việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên Sàn Giao Dịch. Theo đó, các sản phẩm, dịch vụ được đưa lên Sàn Giao Dịch sẽ tuân theo thoả thuận bằng Hợp đồng giữa các bên.

Bước 2:

Thương nhân/Nhà Bán hàng được cung cấp tài khoản trên Trang Quản Trị để Thương nhân/Nhà Bán hàng thực hiện việc xác nhận tính hợp lệ của Thẻ Quà Tặng Điện Tử trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến việc sử dụng Thẻ Quà Tặng Điện Tử của Khách Hàng và quản lý, theo dõi các dữ liệu bán hàng và các thông tin khác

Bước 3:

Thương nhân/Nhà Bán hàng có trách nhiệm chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ sẵn sàng cho tất cả Thẻ Quà Tặng Điện tử đã phát hành cho Khách Hàng và cam kết sẽ cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ tương ứng với giá trị và nội dung của Thẻ Quà Tặng Điện Tử được cấp cho các Khách hàng của Sàn Giao Dịch.

3.3. Quy trình giao nhận vận chuyển

Khách hàng sau khi thanh toán trực tuyến sẽ chọn hình thức gửi Thẻ quà tặng điện tử mà người nhận quà tặng sẽ nhận, bao gồm email, SMS, ứng dụng OTT hoặc mạng xã hội. Sau đó người nhận được Thẻ quà tặng điện tử sẽ đem đến các Địa Điểm sử dụng Thẻ Quà Tặng Điện Tử để đổi lấy sản phẩm, sử dụng dịch vụ. Do vậy, về nguyên tắc Sàn Giao Dịch không phải thực hiện vận chuyển sản phẩm đến Khách hàng.

3.4. Quy trình xác nhận, hủy đơn hàng

3.4.1 Quy trình xác nhận đơn hàng

3.4.2.Quy trình hủy đơn hàng

3.5.Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Khách hàng sau khi nhận sản phẩm, dịch vụ từ các Địa Điểm sử dụng thẻ quà tặng điện tự có thể đổi trả sản phẩm, dịch vụ theo quy chế, quy định của Thương Nhân/Nhà Bán Hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đó. Thẻ Quà Tặng Điện Tử do Sàn Giao Dịch phát hành cho khách hàng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

3.6.Quy trình bảo hành/ bảo trì sản phẩm

3.7.Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh khiếu nại, Công ty TNHH M12 PLUS luôn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Công ty. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại sẽ tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1:

Khách hàng khiếu nại về sử dụng thẻ quà tặng điện tử qua email: support@giftpop.vn hoặc tổng đài 1900 55 88 12 (từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều).

Bước 2:

Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thương nhân/Nhà Bán hàng. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

Bước 3:

Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố, thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh cam kết thời hạn phản hồi cho Khách hàng/Nhà Bán hàng không quá 7 ngày làm việc.

Bước 4:

Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận Giao hàng…) và gọi điện xác nhận với Khách hàng/Nhà Bán hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết. Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng/Nhà Bán hàng có quyền gởi email khiếu nại đến Địa chỉ liên lạc của Công ty TNHH M12 PLUS như nêu trên với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

IV. Quy trình thanh toán

4.1.Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác)

Bước 1:

Dựa trên thông tin tham khảo, Khách hàng đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách nhấn vào nút “Gởi quà” hoặc “Mua quà”. Nếu Khách hàng chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng đăng nhập vào tài khoản giao dịch tại Sàn Giao Dịch và lựa chọn phương thức thanh toán và thực hiện thanh toán trực tuyến.

Bước 2:

Khách hàng chọn hình thức thanh toán mong muốn, bao gồm thanh toán bằng thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế (Visa, Master Card...) thông qua cổng thanh toán trực tuyến, sau đó thực hiện thanh toán trực tuyến.

Bước 3:

Khách hàng chọn hình thức gửi Thẻ quà tặng điện tử mà người nhận quà tặng sẽ nhận, bao gồm email, sms, ứng dụng OTT hoặc mạng xã hội.

Bước 4:

Người nhận thẻ quà tặng điện tử sẽ sử dụng tại các địa điểm sử dụng thẻ quà tặng điện tử được ghi nhận trên thẻ hoặc niêm yết trên Sàn Giao Dịch để nhận sản phẩm, sử dụng dịch vụ theo các điều kiện sử dụng và hạn sử dụng cụ thể trên Thẻ quà tặng điện tử.

4.2. Thanh toán giữa đối tác (Thương nhân/người bán hàng) và Ban quản lý

Theo thông tin thanh toán nêu rõ trong hợp đồng ký kết.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

5.1. Ban quản lý Sàn Giao Dịch sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của các Khách hàng và Thương nhân/Nhà Bán hàng, cụ thể như sau:

5.2. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các Khách hàng tham gia Sàn Giao Dịch lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết như sau:

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

6.1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

6.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn Giao Dịch sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

6.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn Giao Dịch.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH M12 PLUS

6.5. Phương thức và công cụ để khách hàng, người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6.6. Bảo mật thông tin khách hàng

6.7. Quy định khác

Nếu Công ty cần thu thập thêm thông tin, Công ty sẽ xin ý kiến người dùng trước khi thực hiện. Thông tin Thương nhân/nhà cung cấp trên website nhằm phục vụ việc mua bán giữa Thương nhân/nhà cung cấp và khách hàng. Nếu cần sự giúp đỡ về kỹ thuật trong việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ, Thương nhân/nhà cung cấp có thể gửi email yêu cầu về www.giftpop.vn

6.8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gửi email khiếu nại đến www.giftpop.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng để cùng người dùng thống nhất phương án giải quyết.

VII.Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

VIII. Quản lý thông tin xấu

Thương nhân/nhà cung cấp phải cam kết không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử như sau:

IX. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn Giao Dịch đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Chế tài đối với các vi phạm

X. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

XI. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn Giao Dịch

1.1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT https://www.giftpop.vn

1.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch https://www.giftpop.vn

XII. Quyền và nghĩa vụ Khách hàng/Nhà Bán hàng tham gia Sàn Giao Dịch

1. Quyền của Khách hàng/Nhà Bán hàng tham gia Sàn Giao Dịch

2. Nghĩa vụ của Khách hàng/Nhà Bán hàng tham gia Sàn Giao Dịch

XIII. Điều khoản áp dụng

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng www.giftpop.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này. Mọi thắc mắ++c của khách hàng xin vui lòng liên hệ với www.giftpop.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng Website thương mại điện tử: www.giftpop.vn

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website thương mại điện tử www.giftpop.vn

ĐẠI DIỆN THEO PHAP LUẬT CỦA CÔNG
TY TNHH M12 PLUS

Chủ tịch HĐTV

(Đã ký)

Đang xử lý.......