GIFTPOP GIFT VOUCHER

Hệ thống đang bảo trì, vui lòng quay lại sau, xin lỗi vì sư bất tiện này.

Số dư

Bạn có chắc chắn muốn đổi?

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG POPCASH

- Thời gian đổi Pop cash và mua hàng thanh toán bằng Pop cash:
- Từ 08:00:00 ~ 23:59:59 tất cả các ngày trong tuần.
- Bạn chỉ đổi được tối đa 10,000,000 POPCASH mỗi ngày.
- Popcash được sử dụng như tiền mặt để thanh toán khi mua hàng trên Giftpop.
- Popcash không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển đổi cho người khác.
- Không tích điểm Poppoint khi thanh toán bằng Popcash.
- Popcash được sử dụng chung với các hình thức thanh toán khác như thẻ tín dụng (thẻ ATM, Visa, Mastercard), Pop Point.
- Khi đơn hàng được hủy, Popcash đã sử dụng sẽ tự động được hoàn lại vào tài khoản Giftpop.

Elsa
Lotte Cinema
FPT Play

THƯƠNG HIỆU ÁP DỤNG

Đang xử lý.......
// Notice popup