GIFTPOP CASH VOUCHER

Số dư

Bạn có chắc chắn muốn đổi?

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ECASH

- Ecash được sử dụng như tiền mặt để thanh toán khi mua hàng trên Giftpop.
- Ecash không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển đổi cho người khác.
- Ecash được sử dụng chung với các hình thức thanh toán khác như thẻ tín dụng (thẻ ATM, Visa, Mastercard), Pop Point.
- Hạn sử dụng của Ecash là 12 tháng. Nếu Ecash hết thời hạn sử dụng mà khách hàng chưa sử dụng sẽ tự động bị mất.
- Khi đơn hàng được hủy, Ecash đã sử dụng sẽ tự động được hoàn lại vào tài khoản Giftpop.

THƯƠNG HIỆU ÁP DỤNG