GIFTPOP GIFT VOUCHER

Hệ thống đang bảo trì, vui lòng quay lại sau, xin lỗi vì sư bất tiện này.

Số dư

Bạn có chắc chắn muốn đổi?

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG POPCASH

- Thời gian đổi Pop cash và mua hàng thanh toán bằng Pop cash:
- Từ 9:00 ~ 22:00 tất cả các ngày trong tuần.
- Bạn chỉ đổi được tối đa 5,000,000 POPCASH mỗi ngày. - Popcash được sử dụng như tiền mặt để thanh toán khi mua hàng trên Giftpop.
- Popcash không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển đổi cho người khác.
- Popcash được sử dụng chung với các hình thức thanh toán khác như thẻ tín dụng (thẻ ATM, Visa, Mastercard), Pop Point.
- Hạn sử dụng của Popcash là 12 tháng. Nếu Popcash hết thời hạn sử dụng mà khách hàng chưa sử dụng sẽ tự động bị mất.
- Khi đơn hàng được hủy, Popcash đã sử dụng sẽ tự động được hoàn lại vào tài khoản Giftpop.

Chicken Plus
Lotte Cinema
Bảo hiểm xe máy

Giftpop

Quà tặng Giftpop 50k
50,000đ

Giftpop

Quà tặng Giftpop 100k
100,000đ

Giftpop

Quà tặng Giftpop 200k
200,000đ

Giftpop

Quà tặng Giftpop 500k
500,000đ

Giftpop

Quà tặng Giftpop 1000k
1,000,000đ

THƯƠNG HIỆU ÁP DỤNG