Giftpop Logo

ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Liên hệ Chú ý Câu hỏi thường gặp
Chú ý

Thời gian tối đa thực hiện thanh toán qua cổng Napas

Date : 10-07-2018 [15:18:53]

Thời gian tối đa để nhập thông tin thanh toán qua cổng Napas là 05 phút. Nếu quá thời gian trên Napas sẽ thông báo Quý khách hết thời gian thực hiện giao dịch. Quý khách sẽ thực hiện lại từ đầu. Vì vậy, để tránh mất thời gian Quý khách vui lòng nhập chính xác thông tin thẻ cần thanh toán.

Về Mục lục