Giftpop Logo

ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Liên hệ Chú ý Câu hỏi thường gặp
Chú ý

Quy định được áp dụng cho các chương trình khuyến mãi

Date : 11-07-2018 [15:35:00]

Đối với các chương trình khuyến mãi, Giftppop sẽ không áp dụng hình thức đổi trả, hủy, hoàn tiền và tích lũy điểm đối với voucher giảm giá.

Về Mục lục